CPI

时间范围:1951 - 2022单位:上年=100数据来源:国家统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据CPI 的数据如下:
序号 时间(年) 单位:上年=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2025(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2024(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2023(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2022 开通后显示数据,立即开通
5 2021 开通后显示数据,立即开通
6 2020 开通后显示数据,立即开通
7 2019 开通后显示数据,立即开通
8 2018 开通后显示数据,立即开通
9 2017 开通后显示数据,立即开通
10 2016 开通后显示数据,立即开通
11 2015 开通后显示数据,立即开通
12 2014 开通后显示数据,立即开通
13 2013 开通后显示数据,立即开通
14 2012 102.60
15 2011 105.40
16 2010 103.30
17 2009 99.30
18 2008 105.90
19 2007 104.80
20 2006 101.50
21 2005 101.80
22 2004 103.90
23 2003 101.20
24 2002 99.20
25 2001 100.70
26 2000 100.40
27 1999 98.60
28 1998 99.20
29 1997 102.80
30 1996 108.30
31 1995 117.10
32 1994 124.10
33 1993 114.70
34 1992 106.40
35 1991 103.40
36 1990 103.10
37 1989 118.00
38 1988 118.80
39 1987 107.30
40 1986 106.50
41 1985 109.30
42 1984 102.70
43 1983 102.00
44 1982 102.00
45 1981 102.50
46 1980 107.50
47 1979 101.90
48 1978 100.70
49 1977 102.70
50 1976 100.30
51 1975 100.40
52 1974 100.70
53 1973 100.10
54 1972 100.20
55 1971 99.90
56 1970 100.00
57 1969 101.00
58 1968 100.10
59 1967 99.40
60 1966 98.80
61 1965 98.80
62 1964 96.30
63 1963 94.10
64 1962 103.80
65 1961 116.10
66 1960 102.50
67 1959 100.30
68 1958 98.90
69 1957 102.60
70 1956 99.90
71 1955 100.30
72 1954 101.40
73 1953 105.10
74 1952 102.70
75 1951 112.50
各种物价指数(年) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
CPI:城市(年) 上年=100 1951 - 2022 进入查看
CPI:农村(年) 上年=100 1985 - 2022 进入查看
商品零售价格指数(RPI)(年) 上年=100 1951 - 2022 进入查看
商品零售价格指数(RPI):城市(年) 上年=100 1978 - 2022 进入查看
商品零售价格指数(RPI):农村(年) 上年=100 1978 - 2022 进入查看
PPI(年) 上年=100 1978 - 2022 进入查看
原材料、燃料、动力购进价格指数(PPIRM)(上年=100)(年) % 1986 - 2022 进入查看
固定资产价格指数(上年=100)(年) % 1990 - 2019 进入查看
查看更多相关指标(约8个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握